تبلیغات
*پـــــــــــــرده *اســــــــــــــــرار*
03:33 ق.ظ
49
آخرین منزل


آخرین منزل ، رویاروى شماست و مرگ پشت سرتان

و با آواز خود شما را به پیش میراند .


سبکبار شوید تا برسید


زیرا آنان که از پیش رفته‏ اند چشم به راه شما واپس ماندگان‏ اند .