تبلیغات
*پـــــــــــــرده *اســــــــــــــــرار*
04:59 ب.ظ
236
کاش بشود...
اگر این دعا مستجاب شود - شاید تمام گره هامان باز شود


اللهم ارنی الاشیاء کما هی


خدایا اشیاء عالم را آنگونه که هستند به من نشان بده،خدایا کمک کن دین را هم آنگونه که هست ببینیم، نماز را آنگونه که هست ببینیمش،


 تمام احکام و نگاه‌مان درست باشد، نگاهمان دقیق باشد، نگاهمان قشنگ باشد.


 (این دعا را حتما در قنوت نمازهایمان استفاده کنیم).طبقه بندی: اخلاق،