تبلیغات
*پـــــــــــــرده *اســــــــــــــــرار*
02:57 ق.ظ
234
فلسفه وجود دو شاهد زن
مادر بشر مرسی به نزد قاضی ای رفته بود و در موردی شهادت می داد و به زن دیگری که او نیز شاهد بود، چیزهایی تلقین می کرد طرف دعوای آنها رو به قاضی کرد و گفت : ملاحظه می کنید که این بانو به آن بانوی دیگر تلقین شهادت می کند . مادر بشر به خروش آمد و گفت : ای نادان ، خداوند فرموده است:

أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى1

یعنی: دو نفر از مردان عادل خود را در حق شاهد بگیرید و اگر دو مرد نبودند یک مرد و دو زن، از کسانی که در مورد رضایت و اطمینان شما هستند انتخاب کنید و این دو زن باید با هم شاهد قرار گیرند.تا اگر یکی فراموش کرد آن دیگری بیادش آورد.


________________________________________________

1. سوره بقره - 282طبقه بندی: سبک زندگی ایمانی، دقایقی با قرآن، اخلاق، احکام،
برچسب ها: سبک زندگی اسلامی-، تفسیر سوره بقره، آِه 282 سوره بقره، احکام، علت وجود دوزن شاهد در قران، قران و احکام شاهد زن،