تبلیغات
*پـــــــــــــرده *اســــــــــــــــرار*
06:48 ق.ظ
194
ماه رجب فرصتی برای جبران خطا


ماه رجب ماه امید به رحمت خداوند است و ماه رجب ماهی است که همه درهای بهشت به روی بندگانش باز است و بزرگ ترین گناهان را خداوند می‌بخشد در این ماه فرصتی بسیار خوب برای تصمیمی‌بزرگ است تصمیمی‌که انسان جهت زندگی خویش را به سمت رضایت خداوند عوض کند. ماهی که انسان می‌تواند گذشته های خویش را جبران سازد گذشته انسان هر مقدار که تاریک و تیره باشد؛ در این ماه عذرگناه کاران پذیرفته می‌شود.

 تا جایی که فرمود «اگر زنی هفتاد بار زنا داده باشد و 29 روز این ماه را روزه بگیرد و دست از گناه خویش بردارد و توبه کند به آغوش رحمت خداوند باز گشته است» و در روایات فرمودند :«آن کس که بیست و نه روز از رجب را روزه بدارد، خدایش مى‏آمرزد، هر چند از مال مردم یکدهم باج گرفته باشد و هر چند زنى باشد که هفتاد بار زنا داده باشد، به شرط آنکه فقط این روزه را براى کسب رضاى خداوند و رهایى از دوزخ‏گرفته باشد.»باید توجه داشت که اعداد در روایات نوعا برای نشان دادن کثرت و زیادی یک مطلب است از این جهت از این روایت می‌توان نتیجه گرفت اگر کسی عمری را در گناهی به این زشتی و عظمت بوده باشد با روزه روزهای ماه رجب از این گناه پاک می‌شود.

ناشنوا باش...


وقتی همه


از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند
روضة الواعظین / ترجمه مهدوى دامغانى، ص: 634طبقه بندی: داستان های ....،
برچسب ها: اعمال ماه رجب-بخشش گناهان در ماه رجب، رجب، این الرجبیون، پرده اسرار، سبک زندگی ایمانی،