تبلیغات
*پـــــــــــــرده *اســــــــــــــــرار*
04:31 ق.ظ
166
عرش الهی

       هفت گروه در سایه عرش الهی

 

 آن كسی كه در تنهایی الله را یاد كند و از خوف خدا اشك از چشمانش جاری شود.

٢ – آن كسی كه جوانی خویش را به یاد الله و عبادت وی سپری كرده باشد.

٣ – آن كسی كه همیشه دلش به یاد مساجد الله پیوسته باشد یعنی همیشه به این فكرباشد كه نمازش را با جماعت بخواند.

٤ – آن  كسی كه پنهانی صدقه میدهد طوریـــكه دست چپش از آنــــچه كه دســـت راستش داده خبر نشود.

٥ – آن كسی كه چشم از نامحرم بپوشد و اگر از او طلب زنا شود، او بگوید من از الله می ترسم و هیچ عملی نكند.

٦ – آن دو شخصی كه بخاطر الله با هم محبت ورزند و دوستی كنند.

٧ – آن پادشاه یا «رئیس جمهور» كه عادل باشد و به مردم نیكی كند.
طبقه بندی: سبک زندگی ایمانی،
برچسب ها: عرش الهی-پرده اسرار، هفت گروه، چشم پوشی از نامحرم، رئیس جمهور-عادل، سایه،