تبلیغات
*پـــــــــــــرده *اســــــــــــــــرار*
04:37 ق.ظ
147
انفجاری شدیدتر از بمب اتم!!!
به راستی چرا نمیخاهیم درک کنیم که دشمن کدام قسمت از مملکت ما را هدف قرار داده......

جوانان.....آری..... واقعا سیاستمداران، جامعه شناسان و کسانی که دست اندکار فرهنگ مملکت ما هستتند به این موضوع پی نبردند

خود غربی ها به این نکته اذعان دارند فساد در بین جوانان جامعه ایرانی میتواند صدبار برابر قویتر از یک بمب اتم باشد و جامعه را از درون مضمحل کند....

اما جای بسی تاسف است که چشمانمان را بسته ایم

خانواده هاچشمانشان رابسته و فقط نظاره گر هستند......

نظاره گر که این انفجار عظیم چه هنگام به نقطه پایانی برسد.....
پرده اسرار-تهاجم فرهنگی


 برچسب ها: انفجار، انقلاب، شدیدتر از بمب، تهاجم، حجاب، تهاجم فرهنگی، تفکرات غرب،